Nieuws

05-02-2024

Uitstrooien steenmeel Nationaal Park de Maasduinen

Deze maand is Het Limburgs Landschap gestart met het uitstrooien van steenmeel (met helikopters) over enkele natuurterreinen in Nationaal Park de Maasduinen. Dit gebeurt om mineralentekorten in sterk verzuurde bosbodems te beperken. Vandaag waren de Eckeltse Bergen in Gemeente Bergen (L) aan de beurt. Onderzoekcentrum B-WARE (o.a. Maaike Weijters en Evi Bohnen-Verbaarschot) heeft samen met Bosgroep Zuid Nederland vooronderzoek verricht aan de bosbodems. Op basis hiervan is advies gegeven over het type steenmeel en de toe te dienen dosis.

 Lees verder
22-01-2024

Artikel over watercrassula in Aquatic Botany

Recent is het artikel "Carbon limitation and aluminium toxicity prevents dominance of Crassula helmsii on weakly buffered soils" uitgekomen in Aquatic Botany. Het artikel van Jelmer van Doorn beschrijft de resultaten van een competitie experiment in de kas met watercrassula en oeverkruid op twee verschillende bodemtypes (zuur/organisch; mineraal/zwak gebufferd) en onder twee verschillende water niveaus (plas-dras; volledige inundatie).
 

 Lees verder
16-11-2023

Broeikasgasemissies uit baggerdepots

Recentelijk is in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Pollution een artikel verschenen over broeikasgasemissies uit slib in baggerdepots. Hieraan hebben onze collegae Gijs van Dijk en Fons Smolders meegewerkt.

Het onderzoek heeft aangetoond dat door permanente inundatie de emissie van CO2 afneemt. Onder permanente inundatie kan het toedienen van zeoliet aanvullend tot een verlaagde N2O flux leiden.

 Lees verder
16-11-2023

Geen vorming acrylamide uit granuliet in Kraaijenbergse Plassen Cuijk

B-WARE Research Centre besloot in mei 2023 een quick-scan uit te voeren naar de mogelijke vorming van toxisch acrylamide uit het granuliet dat in het verleden onafgedekt is aangebracht in de Kraaijenbergse Plassen. Dit vanwege de door de lokale bevolking geuite (terechte) ongerustheid over de veiligheid van het zwemwater in de plassen die op steenworp van B-WARE zijn gelegen.

 Lees verder