Organisatie

Onderzoekcentrum B-WARE is in 2002 opgericht vanuit de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie, welke deel uitmaakt van het onderzoekinstituut RIBES (Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Wij zijn, sinds de oprichting in 2002, een op duurzaamheid gerichte onderneming die inspeelt op de maatschappelijke behoefte aan nieuwe en toepasbare kennis op het gebied van water- en natuurkwaliteit. Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van toegepast en wetenschappelijk onderzoek naar de biogeochemische en ecologische processen die bepalend zijn voor de kwaliteit van natuurgebieden en watersystemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste kennis en analysetechnieken. Wij beschikken over eigen laboratoria en analyseapparatuur en kunnen daarnaast gebruik maken van analyseapparatuur van het Gemeenschappelijk Instrumentarium van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Onze aanpak bestaat uit water- en bodemanalyses in de veldsituatie, het opzetten en uitvoeren van veldexperimenten en experimenten onder gecontroleerde condities in het laboratorium. De onderzoeksresultaten dragen direct bij aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten in het natuur- en waterbeheer. 

Wij voeren onderzoek uit voor overheden (provincies, gemeenten en waterschappen), terreinbeherende organisaties, advies- en ingenieursbureaus en particuliere natuurbeheerders. Daarnaast organiseren wij sinds 2006 cursussen over de sturende factoren en processen bij natuur- en waterbeheer, maar ook bij natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond.

Vlijmens ven