Referentiedatabase GRIP

Waarom een referentiedatabase?

Vanuit het natuurbeheer en -beleid bestaat er een duidelijke behoefte aan een goede beschrijving van de standplaatsvoorwaarden van de in Nederland onderscheiden vegetatiegemeenschappen. Dergelijke beschrijvingen zijn wel gemaakt, maar de wetenschappelijke basis is bijzonder smal. Dit enerzijds omdat er maar weinig meetgegevens beschikbaar zijn en anderzijds omdat de beschikbare gegevens moeilijk vergelijkbaar zijn vanwege de zeer uiteenlopende analysetechnieken die zijn gebruikt. Onderzoekcentrum B-WARE en de afdeling Ecologie van de Radboud Universiteit hebben inmiddels grote aantallen metingen verricht in allerlei vegetatietypen, en de methodiek is door de jaren heen vrij constant gebleven. Dit heeft het mogelijk gemaakt om een consistente database op te bouwen met metingen in combinatie met een goed omschreven vegetatie.

Omschrijving

GRIP staat voor: Gemeten Referentiewaarden In Plantengemeenschappen. Het is een database waar alle gegevens worden verzameld van locaties waar een vegetatie-opname is gemaakt, én waar de samenstelling van bodem en/of water is gemeten volgens enkele standaardmethoden. Deze gegevens zijn afkomstig uit allerlei onderzoeken die met name de afgelopen 20 jaar door B-WARE zijn uitgevoerd. 
De database bestaat uit twee delen. De vegetatie-opnamen zijn ingevoerd in Turboveg. Via een nummer zijn deze vegetatie-opnamen gekoppeld aan de metingen, die in Excel zijn ingevoerd. 

Ontwikkeling

GRIP is bedoeld als levende database; voortdurend worden nieuwe meetgegevens toegevoegd uit afgeronde onderzoeken. Het is de bedoeling om regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, updates te maken waarin zowel gegevens over meer soorten plantengemeenschappen, soorten en parameters worden gepresenteerd, alsmede betrouwbaardere ranges gebaseerd op meer gegevens. De website zal regelmatig worden ververst, bijvoorbeeld omdat er meer tekst en uitleg wordt toegevoegd of om enkele correcties op de gepubliceerde data te geven. De versie van juli 2024 is de eerste versie (versie 2024.1). Hier worden voor een kleine 50 plantengemeenschappen ranges gegeven voor een aantal parameters.

Gebruik

De gepubliceerde data mogen vrijelijk worden gebruikt, met bronvermelding. Vermeld dan ook de versie (= het jaartal.x) van de gepubliceerde tabel; na verloop van tijd zullen updates verschijnen. Zeker voor deze eerste versie geldt dat het sterk wordt afgeraden om de gepubliceerde ranges “blind” toe te passen. Er zijn altijd situaties denkbaar die afwijken van de standaard, waarin andere processen spelen en uiteindelijk vaak andere ranges voor losse parameters gelden. De ranges zijn bedoeld als eerste houvast bij het gebruik van meetwaarden in het natuurbeheer. 
 

Toelichting analysemethoden GRIP

Tabellen GRIP

Literatuur GRIP

Krimpenerwaard