Tabellen GRIP

Toelichting bij alle tabellen:

  • Er zijn alleen ranges van parameters weergegeven waarvan 15 of meer metingen beschikbaar waren.
  • Weergegeven zijn de mediane waarde en de 25-75% range. De helft van de waarnemingen valt dus buiten deze range! Dit heeft veel oorzaken: seizoensfluctuaties in bodemchemie, bodemtype, floristische variatie binnen de plantengemeenschap, kleine aanpassingen in de analysemethoden, meetfouten, variatie in bemonsteringsdiepte e.d., milieuvariaties (bijv. afname zwaveldepositie) en een vegetatie die achterloopt op milieuvariaties.

In het Excel-bestand zijn de volgende vijf tabellen opgenomen:

Tabel 1: Nederlandse en wetenschappelijke naam van de 42 vegetatie-eenheden waarvoor ranges in bodemsamenstelling zijn gegeven. Er zijn alleen gegevens weergegeven van eenheden waar 20 of meer vegetatie-opnamen plus metingen van beschikbaar waren. 

Tabel 2: Percentage organisch materiaal (drooggewicht), plant-beschikbaar fosfaat (Olsen-P) en zuurgraad (pH waterextract). In veel gevallen is de pH gemeten in een zoutextract, maar is deze via een correlatie omgerekend naar een pH-water.

Tabel 3: Totaal verweerbare fracties, gemeten na een destructie met geconcentreerd salpeterzuur en waterstofperoxide. 

Tabel 4: Mobiele fracties, gemeten na een zoutextractie (NaCl).

Tabel 5: Samenstelling van het bodemvocht (bv) in de toplaag van de bodem van enkele vegetatie-eenheden van natte bodem.

Download hier het Excel-bestand: versie 2024.1 (bestand wordt direct gedownload op de PC)
 

Verantwoording

Deze database wordt in eigen beheer ontwikkeld door Onderzoekcentrum B-WARE. Ook zijn er delen ontwikkeld middels bijdragen van Staatsbosbeheer en BIJ12. De data zijn grotendeels afkomstig van B-WARE, maar oudere gegevens ook van de Radboud Universiteit. Ook zijn gegevens aangeleverd door Bureau Natuurbalans, Bosgroep Zuid Nederland en Loekie van Tweel.

Voor vragen of suggesties kan contact worden opgenomen met Emiel Brouwer

 

Referentiedatabase GRIP

Toelichting analysemethoden GRIP

Literatuur GRIP

Wolfsklauw