logo B-Ware

Stikstof en natuurherstel - Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof

A.B. Van den Burg
F. Berendse
H.F. Van Dobben
J. Kros
R. Bobbink
J.G.M. Roelofs
B. Odé
C.A.M. Van Swaay
H. Sierdsma
H.N. Siebel
W. De Vries

Rapport Wereld Natuur Fonds (2021), in samenwerking met de auteurs en met steun van Natuurmonumenten.

Cross continental increase in methane ebullition under climate change

R.C.H. Aben
N. Barros
E. Van Donk
T. Frenken
S. Hilt
G. Kazanjian
L.P.M. Lamers
E.T.H.M. Peeters
J.G.M. Roelofs
L.N. de Senerpont Domis
S. Stephan
M. Velthuis
D.B. Van de Waal
M. Wik
B.F. Thornton
J. Wilkinson
T. DelSontro
S. Kosten

Nature Communications (2017) 8: 1682 | DOI: 10.1038/s41467-017-01535-y.

logo B-Ware

Kansen voor krabbenscheer in voedselrijke sloten van het veenweidegebied

A.J.P. Smolders
E.C.H.E.T. Lucassen
S.F. Harpenslager
F. Van Schaik
J.G.M. Roelofs
L.P.M. Lamers

De Levende Natuur (2019) 120(1): 39-35.