09-07-2024

Themanummer Landschap: 20 jaar Onderzoekcentrum B-WARE

Naar aanleiding van ons twintig jarig bestaan in 2023 is deze maand een themanummer van het tijdschrift Landschap verschenen. Naast het artikel Meten is weten over twintig jaar Onderzoekcentrum B-WARE, bevat het themanummer een viertal artikelen over belangrijke onderzoekslijnen waaraan we de afgelopen jaren intensief hebben gewerkt:

  1. Zwavelland. Sulfaat als obstakel voor het bereiken van de KRW-doelen
  2. Emissie van broeikasgassen uit veenbodems en watersystemen - Onderliggende processen en kansen voor mitigatie
  3. Vijf decennia te veel stikstof: de effecten op heide en bos
  4. GRIP: ‘levende’ database koppelt vegetatie en bodemsamenstelling

Met dank aan Dirk van Roosmalen voor de mooie foto van het Heerenven (NP De Maasduinen; Het Limburgs Landschap) op de kaft. Het Heerenven was een van onze eerste onderzoeksprojecten op het gebied van natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond.

Het volledige themanummer van Landschap is hier te downloaden. De individuele artikelen zijn ook te vinden onder Publicaties.

Over een half jaar worden alle individuele artikelen openbaar gemaakt via de website van Landschap. Mits voorzien van een duidelijke bronvermelding mogen de artikelen in het themanummer (online) al gedeeld worden. Wilt u geen Landschap meer missen? Word dan lid of neem een abonnement (met uw organisatie).