Publicaties

2022

2021

Bevloeiing trilveen

Trilveenvegetatie herstellen met oppervlaktewaterbevloeiing

C.J.S. Aggenbach
G. Cirkel
C. Cusell
G. Van Dijk
A. Kooijman

De Levende natuur (2021) 122: 96-101.