02-07-2024

Themanummer 20 jaar Onderzoekcentrum B-WARE: meten is weten🎓!

Recent is het themanummer, n.a.v. ons twintig jarig bestaan, verschenen in het tijdschrift Landschap. Dit themanummer bevat onder andere een viertal artikelen over (enkele) belangrijke onderzoekslijnen waaraan we de afgelopen jaren intensief hebben gewerkt:

  1. Zwavelland. Sulfaat als obstakel voor het bereiken van de KRW-doelen
  2. Emissie van broeikasgassen uit veenbodems en watersystemen. Onderliggende processen en kansen voor mitigatie
  3. Vijf decennia te veel stikstof: de effecten op heide en bos
  4. GRIP: ‘levende’ database koppelt vegetatie en bodem­samenstelling

Zodra we over de digitale versie beschikken zullen we deze delen in een nieuwe bijdrage!

Met dank aan Dirk van Roosmalen voor de mooie drone foto op de kaft. Deze is gemaakt in het Heerenven bij Arcen (Het Limburgs Landschap) dat een van onze eerste onderzoeksprojecten was.

Bron: bericht van 1 juli 2024 op LinkedIn.

Landschap cover