12-04-2021

Rapport Stikstof en natuurherstel

Afgelopen week is, als vervolg op het rapport van de commissie Remkes, het rapport ‘Stikstof en natuurherstel – Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof’ verschenen. Roland Bobbink en Jan Roelofs van Onderzoekcentrum B-WARE hebben, samen met andere wetenschappers op het gebied van stikstofecologie en biodiversiteit, meegeschreven aan dit wetenschappelijke rapport. In het rapport wordt de ernst en omvang van de natuurschade door stikstof en de verwachting van herstelmaatregelen beschreven. De conclusie van de auteurs is duidelijk: om onze natuur te beschermen is een vermindering van de stikstofuitstoot van minstens 70% in 2035 noodzakelijk en daarmee moet zo snel mogelijk worden begonnen. Het huidige kabinetsbeleid mikt op een reductie van 25% in 2030 en 50% in 2035 en daarmee wordt een groot risico genomen dat unieke belangrijke natuurwaarden in Nederland verloren gaan.