09-01-2023

Onderzoek effecten van drijfmest, kunstmest en zeoliet op nitraatuitspoeling

Onlangs is het rapport verschenen van onderzoek naar de effecten van drijfmest, kunstmest en zeoliet op de mate van nitraatuitspoeling uit gemaaid grasland op uitspoelingsgevoelige zandgrond. Het onderzoek is uitgevoerd door de Wageningen University & Research in samenwerking met B-WARE Research Centre. Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is dat er een fors lagere nitraatuitspoeling uit grasland bemest met rundveedrijfmest optreedt, vergeleken met grasland bemest met kunstmest KAS. De toediening van zeoliet had, zoals plaatsgevonden in dit onderzoek, geen effect op de nitraatuitspoeling.

Link naar de pdf van het rapport.

Bron: bericht van 21 december 2022 op LinkedIn.