10-03-2023

Artikel verondiepen van diepe uiterwaardplassen met slib

Recentelijk is een artikel over onderzoek naar de meerwaarde van het verondiepen van diepe uitwaardplassen (met slib) gepubliceerd in het vakblad Landschap door Yvon Verstijnen en collegae.

Door zand- en grindwinning zijn in het Nederlandse rivierenlandschap honderden diepe plassen ontstaan en sommigen hiervan worden verondiept met bagger en grond omdat dit gunstig zou zijn voor natuurontwikkeling. Het beschreven onderzoek toont aan dat hiervan geen sprake is. In diepe plassen is, desondanks ze in verbinding staan met rivieren, sprake van stratificatie. De diepere delen vormen een beter habitat voor waterplanten dan ondiepe plassen. De onderzochte diepe plassen hadden een hoge diversiteit aan vissen en vogels en er was geen onderlinge relatie tussen de diepte van de plassen en de aanwezigheid van jonge vissen en vogels. De resultaten indiceren dat het verondiepen van plassen niet zal bijdragen tot een beter functioneren van het ecosysteem en ontwikkeling van een hogere biodiversiteit.

Het onderzoek is uitgevoerd door B-WARE Research Centre in samenwerking met Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Deltares, Stichting RAVON en Sovon Vogelonderzoek Nederland in opdracht van Rijkswaterstaat en Kennisnetwerk OBN (natuurkennis.nl).

Bron: bericht van 6 maart 2023 op LinkedIn.