29-03-2023

Artikel over ontwikkeling van bossen op voormalige landbouwgrond

Deze maand verschijnt een artikel in het tijdschrift "De Levende Natuur", over onderzoek naar de ontwikkeling van bossen op voormalige landbouwgrond. Onze collega's Emiel Brouwer, Evi Bohnen-Verbaarschot en Maaike Weijters hebben hieraan meegewerkt.

Voor het onderzoek zijn 64 bosopstanden onderzocht die zich sinds 1970 hebben ontwikkeld op droge zandgronden met een landbouwverleden. Het onderzoek toont aan dat deze gronden, door het landbouwverleden, weinig variatie in bodemreliƫfarm vertonen en rijk zijn aan fosfor met een goede buffercapaciteit. Vooral deze buffering is goed gebleken voor de vegetatieontwikkeling van bossen. De diversiteit is er namelijk hoger dan in zuurdere bossen (beuk, fijnspar). Het onderzoek biedt de beheerder handvatten voor aanplant van bos op landbouwgrond.

B-WARE Research Centre heeft meegewerkt aan het onderzoek met de Coƶperatieve Bosgroep Zuid-Nederland UA, Wageningen University & Research en de Universiteit Gent. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van BIJ12.

Bron: bericht van 24 maart op LinkedIn.

heide