09-01-2023

Artikel effecten van bekalking of steenmeel op paddenstoelen

Recentelijk is een artikel uitgekomen in het tijdschrift De Levende Natuur over onderzoek naar de effecten van het toedienen van bufferstoffen (dolocal, steenmeel, stikstofbindend vulkamin) op paddenstoelen en wat de effecten indiceren voor het succes van deze maatregelen. Collega Emiel Brouwer heeft hiertoe de ontwikkeling van de mycoflora onderzocht in een aantal lopende experimenten in Nationaal Park de Hoge Veluwe, de Maasduinen, het Mastbos en de Strabrechtse Heide.

Een belangrijke indicatie is dat, gebaseerd op de ontwikkeling van mycoflora, dolocal en steenmeel op te organisch rijke bodems niet werken omdat ze leiden tot (de niet beoogde) ontwikkeling van soorten die voedselrijkere condities indiceren (pH verhoging en afbraak). In combinatie met een lager organisch stofgehalte werken ze mogelijk wel.

Bron: bericht van 16 december 2022 op LinkedIn.