Hilde Tomassen

Dr. H.B.M. Tomassen
Senior onderzoeker

Hilde studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na haar doctoraalexamen biologie in 1995 verrichtte zij, binnen de Afdeling Ecologie, toegepast wetenschappelijk onderzoek naar verschillende projecten voor de landelijke overheid en provinciale landschappen. Zij promoveerde in 2004 op een proefschrift over herstel en beheer van hoogvenen in Nederland. Bij B-WARE werkt ze aan projecten o.a. gericht op onderzoek naar hoogveenherstel en natuurontwikkeling op landbouwgronden. Daarnaast is zij als cursuscoördinator verantwoordelijk voor de ontwikkeling en organisatie van de door B-WARE georganiseeerde cursussen op het gebied van natuur- en waterbeheer. 

Telefoonnummer: 
024 - 21 22 207

Bijgedragen aan de volgende publicaties

2010

Restoration of raised bogs: mechanisms and case studies from the Netherlands
H.B.M. Tomassen, A.J.P. Smolders, S. Van der Schaaf, L.P.M. Lamers, J.G.M. Roelofs

In: M. Eiseltová (ed.) Restoration of lakes, streams, floodplains and bogs in Europe - Principles and case studies. Springer, Dordrecht, pp. 285-330.

Pagina's