Actueel

Actuele ontwikkelingen betreffende cursussen georganiseerd door Onderzoekcentrum B-WARE:

23 maart 2021

Cursusaanbod 2021

Wij krijgen regelmatig vragen over ons cursusaanbod in Corona-tijd. Vanwege alle onzekerheden hebben we tot nu toe geen cursusprogramma online gezet. Wij hopen in het najaar weer te kunnen starten met de organisatie van fysieke cursussen. Indien u graag op de hoogte gehouden wilt worden van ons cursusaanbod, dan is dat mogelijk door u aan te melden voor onze nieuwsbrief via cursus@b-ware.eu.

17 oktober 2017

Nog plaatsen beschikbaar voor de cursus 'Van landbouw naar natuur: handvatten voor ontwikkeling op systeem- en perceelniveau'

Op 30 november a.s. starten wij met de 4-daagse cursus 'Van landbouw naar natuur: handvatten voor ontwikkeling op systeem- en perceelniveau'. Voor deze cursus zijn nog plaatsen beschikbaar. Nadere informatie over deze cursus is te vinden op de cursuspagina. Onderaan de cursuspagina kunt u zich via het inschrijfformulier inschrijven voor de cursus. De inschrijving voor de cursus staat open tot 1 november 2017.

13 januari 2017

Cursusaanbod B-WARE 2017

Het gedeelte van het cursusaanbod voor 2017 is vastgesteld. Bij voldoende belangstelling zullen in ieder geval de volgende twee cursussen georganiseerd worden:

 1. Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond (21, 22, 28 en 29 juni 2017)
 2. Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden (8, 9, 15 en 16 november 2017)

Meer informatie over deze cursussen is te vinden op de afzonderlijke cursuspagina's. Onderaan de cursuspagina kunt u zich via het inschrijfformulier inschrijven voor de betreffende cursus. In aanvulling hierop zal zeer waarschijnlijk in het najaar nog een nieuwe cursus georganiseerd worden. Zodra er meer over deze cursus bekend is, zal dit op onze website worden gepubliceerd.

29 augustus 2016

Cursus Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond helaas geannuleerd

Vanwege onvoldoende belangstelling hebben wij helaas moeten besluiten om de cursus Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond te annuleren. Zeer waarschijnlijk zal deze cursus in het voorjaar van 2017 opnieuw op het programma komen. Het cursusaanbod voor 2017 zal aan het einde van het jaar vastgesteld worden. Via het inschrijfformulier onderaan de cursuspagina kunt u aangeven dat u interesse in deze cursus hebt, zodat wij u op de hoogte kunnen houden.

8 maart 2016

Cursusaanbod B-WARE 2016

Het cursusaanbod voor 2016 is definitief vastgesteld en bij voldoende belangstelling zullen de volgende drie cursussen georganiseerd worden:

 1. Waterplanten en waterkwaliteit (8, 9, 15, 16, 22 en 23 juni 2016)
 2. Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond (21, 22, 28 en 29 september 2016)
 3. Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden (15, 16 en 17 november 2016)

Meer informatie over de cursussen is te vinden op de afzonderlijke cursuspagina's. Onderaan de cursuspagina kunt u zich via het inschrijfformulier inschrijven voor de betreffende cursus.

17 november 2015

Nog plaatsen beschikbaar voor de cursus 'Biogeochemie en natuurkwaliteit'

Op 1 december a.s. starten wij met de 3-daagse cursus 'Biogeochemie en natuurkwaliteit'. Voor deze cursus zijn nog plaatsen beschikbaar. Nadere informatie over deze cursus is te vinden op de cursuspagina. Onderaan de cursuspagina kunt u zich via het inschrijfformulier inschrijven voor de cursus. De inschrijving voor de cursus staat open tot 24 november 2015 (is verlengd!).

7 mei 2015

Folder cursus 'Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond' te downloaden

Op 17 juni a.s. starten wij met de vernieuwde 4-daagse cursus 'Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond'. Deze cursus organiseert B-ware samen met de Unie van Bosgroepen. De cursusfolder is gereed en vanaf heden te downloaden via de website. Nadere informatie over deze cursus is ook te vinden op de cursuspagina op de website. Onderaan de cursuspagina kunt u zich via het inschrijfformulier inschrijven voor de cursus. De inschrijftermijn voor deze cursus eindigt op 1 juni 2015.

25 februari 2015

Cursusaanbod B-WARE 2015

Het cursusaanbod voor 2015 is definitief vastgesteld en bij voldoende belangstelling zullen de volgende drie cursussen georganiseerd worden:

 1. Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond (17, 18, 24 en 25 juni 2015)
 2. Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden (7, 8, 13, 14 en 15 oktober 2015)
 3. Biogeochemie en natuurkwaliteit (1, 2 en 3 december 2015)

Meer informatie over de cursussen is te vinden op de afzonderlijke cursuspagina's. Onderaan de cursuspagina kunt u zich via het inschrijfformulier inschrijven voor de betreffende cursus.

Daarnaast werken wij dit voorjaar mee aan de nieuwe praktijkgerichte cursus "Landschapsecologie in het terreinbeheer", georganiseerd door de Hogeschool Van Hall Larenstein. De 6-daagse cursus zal bij voldoende belangstelling worden georganiseerd op 23 en 30 april, 21 en 28 mei, 4 en 11 juni 2015.

6 november 2014

Nog plaatsen beschikbaar voor de cursus 'Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden'

Op 19 november a.s. starten wij met de 4-daagse cursus 'Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden'. Voor deze cursus zijn nog plaatsen beschikbaar. Nadere informatie over deze cursus is te vinden op de cursuspagina. Onderaan de cursuspagina kunt u zich via het inschrijfformulier inschrijven voor de cursus. De inschrijftermijn voor deze cursus eindigt op 10 november 2014.

21 maart 2014

Nog plaatsen beschikbaar voor de cursus 'Ecologisch herstelbeheer: laagvenen, rivier- en beekdalen'

Op 9 april a.s. starten wij met de 5-daagse cursus 'Ecologisch herstelbeheer: laagvenen, rivier- en beekdalen'. Voor deze cursus zijn nog plaatsen beschikbaar. Nadere informatie over deze cursus is te vinden op de cursuspagina. Onderaan de cursuspagina kunt u zich via het inschrijfformulier inschrijven voor de cursus. De inschrijftermijn voor deze cursus eindigt op 1 april 2014.

31 januari 2014

Cursusaanbod B-WARE 2014

Het cursusaanbod voor 2014 is definitief vastgesteld en bij voldoende belangstelling zullen de volgende vier cursussen georganiseerd worden:

 1. Ecologisch herstelbeheer: laagvenen, rivier- en beekdalen (9, 10, 15, 16 en 17 april 2014)
 2. Ecologisch herstelbeheer: heide, vennen en hoogvenen (24, 25, 30 september, 1 en 2 oktober 2014)
 3. Biogeochemie en natuurkwaliteit (28, 29 en 30 oktober 2014)
 4. Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden (19, 20, 26 en 27 november 2014)

Meer informatie over de cursussen is te vinden op de afzonderlijke cursuspagina's. Onderaan de cursuspagina kunt u zich via het inschrijfformulier inschrijven voor de betreffende cursus.

Daarnaast werken wij dit voorjaar mee aan de nieuwe praktijkgerichte cursus "De ecohydrologie in de landschapsecologie: een praktische aanpak", georganiseerd door de Hogeschool Van Hall Larenstein. De cursus omvat een 4-daagse basiscursus (25 april, 9, 16 en 23 mei 2014) en eventueel een 4-daagse verdiepingscursus over het functioneren van het beekdallandschap (5, 6, 19 en 20 juni 2014).

20 december 2013

Cursusaanbod B-WARE 2014

In 2014 zullen er bij voldoende belangstelling vier cursussen georganiseerd worden (data onder voorbehoud):

 1. Ecologisch herstelbeheer: laagvenen, rivier- en beekdalen (9, 10, 15, 16 en 17 april 2014)
 2. Ecologisch herstelbeheer: heide, vennen en hoogvenen (24, 25, 30 september, 1 en 2 oktober 2014)
 3. Biogeochemie en natuurkwaliteit (28, 29 en 30 oktober 2014)
 4. Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden (19, 20, 26 en 27 november 2014)

De cursus 'Biogeochemie en natuurkwaliteit' is een nieuwe 3-daagse cursus waarbij we wat dieper willen ingaan op biogeochemische processen die de kwaliteit van onze natuur sterk bepalen en kunnen beïnvloeden. Denk daarbij aan processen als ijzer- en sulfaatreductie, welke een effect hebben op de binding van fosfaat in de bodem. Of processen als nitrificatie en denitrificatie, welke de beschikbaarheid van stikstof beïnvloeden en de vorm waarin anorganisch stikstof voor planten aanwezig is. In veel van onze cursussen komen deze biogeochemische processen reeds uitgebreid aan bod, maar in de praktijk blijkt het lastig om in korte tijd deze processen je eigen te maken. Vandaar dat we deze nieuwe cursus gaan organiseren waarbij we ons volledig richten op de meest belangrijke sturende biogeochemische processen in onze (natte) natuurgebieden. De cursus omvat hoorcolleges en diverse werkopdrachten en casestudies waarin je leert zelf te verklaren welke biogeochemische processen verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld veranderingen in de (water)kwaliteit in een natuurgebied. Nadere informatie over deze cursus zal medio januari op onze website worden aangekondigd.

De hierboven genoemde data zijn nog even onder voorbehoud. In de eerste helft van januari zullen de definitieve data bekend worden gemaakt. Voor deze cursussen kunt u zich vanaf begin januari 2014 aanmelden via de inschrijfformulieren op deze website (zie afzonderlijke cursuspagina's).

3 oktober 2013

Nog enkele plaatsen beschikbaar voor de cursus 'Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden

Voor de cursus 'Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden 2013' zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. De inschrijftermijn eindigt op 1 november 2013 of wanneer het maximale aantal deelnemers (25 personen) bereikt is. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op deze website

8 januari 2013

Cursusaanbod B-WARE 2013

Vanaf heden is het mogelijk om in te schrijven voor de cursussen die in 2013 door B-WARE georganiseerd worden. In 2013 zullen 3 cursussen gegeven worden: Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond (april 2013), Waterplanten en Waterkwaliteit (juni 2013) en Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden (november 2013).

Voor deze cursussen kunt u zich aanmelden via de inschrijfformulieren op deze website (zie afzonderlijke cursuspagina's).