Lustrumsymposium

Biogeochemie en natuur- en waterkwaliteit: een onafscheidelijke combinatie!

Op dinsdag 19 maart 2013 heeft Onderzoekcentrum B-WARE haar tweede lustrum gevierd met een symposium. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag en zijn tevreden met de hoge opkomst!

Lustrumsymposium


Prijsvraag

Als onderdeel van de feestelijke afsluiting van het lustrumsymposium heeft B-WARE een prijsvraag uitgeschreven waarbij een onderzoek ter waarde van € 5.000,- beschikbaar werd gesteld voor de inzender van de meest prikkelende onderzoeksvraag.

De prijsvraag is gewonnen door Landschap Noord-Holland met hun vraag over de abiotische standplaatseisen van de Veenmosorchis (Hammarbya paludosa). Op basis van (hydro)chemische analyses op huidige en voormalige groeiplaatsen van de Veenmosorchis hopen we meer inzicht te krijgen in de abiotische standplaatseisen van deze soort.


Programma lustrumsymposium

Pdf-bestanden van de presentaties zijn onderaan deze pagina te downloaden. De bestanden zijn bijna 10 MB groot, dus het downloaden kan even duren. Naar aanleiding van het lustumsymposium is in juli 2013 een themanummer van De Levende Natuur verschenen: Natuurkwaliteit en biogeochemie. De artikelen zijn te bekijken op onze publicatiepagina.

09.00 uur Ontvangst met koffie
09.30 - 09.35 uur  Opening door de dagvoorzitter - Roland Bobbink
09.35 - 09.45 uur Onderzoekcentrum B-WARE als spin-off van de Radboud Universiteit Nijmegen - Hans de Kroon (Radboud Universiteit Nijmegen)
09.45 - 10.00 uur Terugblik op 10 jaar Onderzoekcentrum B-WARE - Jan Roelofs
10.00 - 10.40 uur Van landbouw naar natuur: op zoek naar kansen! - Mark van Mullekom
10.40 - 11.00 uur Koffie/thee
11.00 - 11.40 uur   Veenoxidatie en waterkwaliteit in het veenweidegebied: pompen en verzuipen? - Fons Smolders
11.40 - 12.20 uur Effecten van verhoogde stikstofdepositie op natuur: is herstel nog nodig? - Roland Bobbink
12.20 - 13.20 uur Lunch
13.20 - 14.00 uur Alle vennen zijn hersteld; wat nu? -  25 jaar ervaring met venherstel verwerken in het reguliere beheer - Emiel Brouwer
14.00 - 14.40 uur Innovatief waterbeheer in een veranderend klimaat: slim meten, voorspellen en beheren - Leon Lamers
14.40 - 15.00 uur Water- en natuurbeheer van de toekomst: een sterke interactie tussen onderzoek en beheer - Jan Roelofs
15.00 - 15.30 uur Koffie/thee
15.30 - 16.30 uur Forumdiscussie Water- en natuurbeheer van de toekomst
16.30 - 16.45 uur Feestelijke afsluiting
Vanaf 16.45 uur Borrel

 

Voor vragen en/of opmerkingen over het lustrumsymposium kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar lustrum@b-ware.eu.

Vriendelijke groet,

De lustrumcommissie

(Roland Bobbink, Esther Lucassen, Fons Smolders en Hilde Tomassen)