José van Diggelen

Dr. J.M.H. van Diggelen
Medior onderzoeker

Studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en behaalde haar doctoraalexamen in 2007 in de afstudeerrichting ecologie. Hierna is zij direct als onderzoeker bij B-WARE in dienst getreden en werkt aan toegepast ecologisch en biogeochemisch onderzoek. In november 2015 promoveerde zij op het onderzoek naar herstel van laagveengebieden: "Human impact on peatlands: From biogeochemical issues towards sustainable land use options" bij onderzoekcentrum B-WARE, in samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen. Ze heeft onderzocht welke (biogeochemische) processen in veengebieden plaatsvinden, wat de invloed van de mens hierin is en welke opties er zijn om veengebieden weer te kunnen herstellen. Dit onderzoek is voor een belangrijk deel uitgevoerd in de veengebieden Wormer- en Jisperveld en de Nieuwkoopse Plassen. De resultaten van haar onderzoek zijn relevant voor veengebieden in Nederland en daar buiten.

Telefoonnummer: 
024 - 21 22 203

Bijgedragen aan de volgende publicaties

2021

Chemische condities in trilveen en effecten van stikstofdepositie
G. Van Dijk, J. Van Diggelen, C. Cusell, J. Van Belle, A. Kooijman, T. Van den broek, R. Bobbink, I. Mettrop, L. Lamers, A. Smolders

De Levende Natuur (2021) 122: 84-87.

2020

Changes in microbial community composition, activity, and greenhouse gas production upon inundation of drained iron-rich peat soils
A.E.E. De Jong, S. Guererro-Cruz, J.M.H. Van Diggelen, A. Vaksmaa, L.P.M. Lamers, M.S.M. Jetten, A.J.P. Smolders, O. Rasigraf

Soil Biology and Biochemistry (2020) doi.org/10.1016/j.soilbio.2020.107862

 

2019

2018

Pagina's